Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

Skoleutvikling og offentlig godkjenning

 

 

Utdanningspartner er et selskap på Hamar som har spesialisert seg på å hjelpe private skoler og virksomheter med å utvikle kvalitetssystemer og søknader for offentlig godkjenning av studietilbud.

 

Vi har solid erfaring med prosjekter og søknader for private videregående skoler, fagskoler og vi har bistått i prosesser for godkjenning av private høyskoler. Det er Utdanningsdirektoratet som godkjenner private, grunn- og videregående skoler, mens NOKUT godkjenner fag- og høyskoler.

 

Utdanningspartner ble etablert i 2004 og har hjulpet en lang rekke virksomheter i mange ulike bransjer frem til offentlig godkjenning av studietilbud, dermed også ulike typer statsstøtteordninger. Ved skoler som har offentlig godkjenning, vil studentene oftest få rett til lån og stipen i Statens Lånekasse for Utdanning.

 

Våre prosjekter omfatter både små, spesialiserte nisjeskoler og større, landsomfattende kjeder med ulike typer studietilbud for et bredt spekter av bransjer.

 

Våre leveranser omfatter både prosjektledelse, fagplanutvikling, utvikling av pedagogisk metode, leveranse av kurs og kompetanseutvikling og utvikling av og leveranse til større jobbskapningsprosjekter og AMO-kurs.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I 2007 valgte vi å etablere KEAR for Business for å skille mellom de ulike tjenester og leveranser vi tilbyr.

 

Gjennom KEAR for Business leverer vi bedriftsrådgivning og forretningsutvikling.

 

Besøk KEAR for Business’ egne websider for å lese mer om hvilke tjenester og verktøy vi leverer for å hjelpe virksomheter til bedre resultater.

 

www.kear.no