Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

Om oss

 

 

Alle i Utdanningspartner har både solid teoretisk bakgrunn fra høyskole- og/eller universitet, operativ ledererfaring fra næringslivet og bred rådgivererfaring. Vi stiller høye krav til rådgiverne våre når det gjelder faglig oppdatering.

 
Lang erfaring og oppdatert teoretisk kompetanse er imidlertid ikke de eneste grunnene til at kundene gir oss tillit og preferanse; ikke minst våre samhandlingsegenskaper og evne til å skreddersy praktiske løsninger gjør oss til gode medspillere og sparringspartnere. I alle oppdrag dokumenterer vi først virksomhetens behov og på denne bakgrunn skreddersyr vi løsninger som virker i praksis.
 
Vi leverer ingen ”ut-av-boksen-løsninger”, men har tro på at alle problemstillinger er unike og således fortjener en unik løsning.
 

 

 

Trond Bjørge

E-post: trond()utdanningspartner.no
Tlf.: (+47) 911 75 244
 
Trond Bjørge har med bakgrunn som Siviløkonom med lektorkompetanse en solid toppledererfaring fra det private næringsliv. Trond har bl.a. erfaring som økonomidirektør i stort industrikonsern og som administrerende direktør i internasjonal prosessindustri.  Som rådgiver og konsulent arbeider Trond med effektmålinger, forretningsutvikling, omstilling og krisehåndtering i store og mellomstore virksomheter.
 
 
Grim Okstad
E-post: grim()utdanningspartner.no
Tlf: (+47) 90 53 09 70
 
Grim Okstad har solid bakgrunn som sivilagronom, Master of Management og lektorkompetanse. Med over 25 års erfaring fra offentlige- og private virksomheter som lærer, produksjonssjef, markeds- og salgssjef, administrerende direktør, samt bedriftsrådgiver stiller Grim i fremste rekke når det gjelder erfaring fra løsningsorienterte prosjekter og roller. Grim dyktiggjør eiere/ledere ved å være sparringspartner, praktisk hjelper og rådgiver.
 
 
Jørgen Ofstad
E-post: jorgen()utdanningspartner.no
Tlf: (+47) 90 50 34 55
 
Jørgen Ofstad har variert grunder- og ledererfaring fra virksomheter innen kompetanse, IKT og utvikling. Jørgen arbeider generelt med organisasjonsutvikling og bedriftsrådgivning – spesielt med HR-relaterte tjenester som strategisk kompetanse- og medarbeiderutvikling. Jørgen er en kreativ rådgiver som setter sin ære i å utvikle gode modeller og løsninger for kundene. Med bakgrunn som bl.a. utviklingssjef for landsdekkende kjede av IT-skoler, samt som rådgiver og prosjektleder for virksomheter i mange ulike bransjer, finner Jørgen raskt kjernen i utfordringene og kan jobbe både selvstendig og i team for å levere de gode løsningene.
 
Copyright © 2010 Utdanningspartner