Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

Skoleutvikling

 

 

Utdanningspartner leverer et bredt spekter av verktøy, metoder og kurs for omstilling og utvikling av skoler og kursvirksomheter.


Kvalitetssikringssystemer er bl.a. noe myndighetene stiller strenge krav til, og som det samtidig kan være svært ressurskrevende å utvikle. Her har vi solid erfaring med ulike typer skoler, studietilbud og behov.


Vi har også bred erfaring med snuoperasjoner og refinansiering av skoler og virksomheter som befinner seg i ulike økonomisk utfordrende situasjoner.

 

Det å rydde opp i, eller videreutvikle en organisasjon og menneskene i den kan ligge et stykke unna kjernevirksomheten, som f.eks. kan være å drive undervisning. Da kan det være greit å bruke noen utenforstående som har både erfaringene og verktøyene.

 

Priser og omfang for de ulike prosjektene varierer mye etter behov og forutsetninger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjoner.
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I 2007 valgte vi å etablere KEAR for Business for å skille mellom de ulike tjenester og leveranser som vi tilbyr.

 

Gjennom KEAR for Business leverer vi bedriftsrådgivning og forretningsutvikling.

 

Besøk KEAR for Business’ egne websider for å lese mer om hvilke tjenester og verktøy vi leverer for å hjelpe virksomheter til bedre resultater.

 

www.kear.no

 

Undersøk også på siden om "Offentlig godkjenning" for å se noen eksempler på prosjekter vi har deltatt i.