Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

4MAT Lærestiler

 

 

Mennesker lærer og forholder seg til dialog og informasjoner på ulike måter.

 

Mens noen (1) har behov for personlig mening og synes det er best å prate om tingene, foretrekker andre (2) å sette opp en plan og skape struktur før det gjøres noe. Noen (3) foretrekker å sette i gang umiddelbart for å nå målene, mens atter andre (4) vil helst eksperimentere med de ideene de har fått.

 

Dette har stor betydning for hvordan den enkelte tar til seg informasjoner og fakta, og hva de konkret gjør med disse.

 

I sin tur er dette i stor grad bestemmende for virksomhetens samlede evne til å gjennomføre nødvendige endringer og omstillinger på en effektiv og god måte.

 

Respekt, til og med glede over ulikhetene mellom deg selv og andre, er et overordnet mål for god kommunikasjon og dermed også læring og omstillingsevne. Resultatet er kontroll over den personlige dialogen og livslang læring.

 

Kontakt oss for å kartlegge hvilke lærestiler din organisasjon har.

 

Med 4MAT-metoden i ryggsekken kan du arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke disipliner i din organisasjon, så som:

  • Læring – verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomheten
  • Kommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervising
  • Ledelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
  • Salg – effektfulle verktøy for å strukturere og gjennomføre salg
  • Service – 4MAT organiserer din service og sikrer den rette kvalitet

 

 

 

 

 

Å forstå lærestiler hjelper oss også i effektiv kommunikasjon.

 

Å vite litt om hva slags lærestil folk er mest komfortable med, hjelper oss til å lytte.

 

Å forstå tilnærminger som både vil roe og utfordre folk er en kraftfull evne, spesielt når den anvendes med mildhet og høflighet. 

 

Å øve på kunsten reell dialog er essensielt.

 

Å leve i kommunikasjons-sirkelen er å stadig forbedre egen evne til å kommunisere på en god og tillitskapende måte. På den måten sikrer hver og en at virksomheten greier å ta del av medarbeidernes fulle potensiale.