Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

Kurs og kompetanseutvikling

 

 

Utdanningspartner leverer et bredt og fleksibelt kurs- og seminarprogram for å bidra til personlig og organisatorisk utvikling. Disse spenner fra endags seminarer innen f.eks. kommunikasjon og teamutvikling til flere dagers programmer for ledertrening og organisasjonsutvikling.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Våre kurs arrangeres som interaktive workshops på en måte som gjør at alle læringstyper får et godt og meningsfylt utbytte av innholdet.


Med vekt på forskjellige formidlingsmåter, øvelser og demonstrasjoner, vil alle deltakere kunne forlate workshopen med nye kunnskaper, ferdigheter og ideer.


Deltakerne får et fyldig materiale, bl.a. maler og verktøy for bruk i egen organisasjon.