Utdanningspartner

Parkgata 13 – 2317 Hamar

 

 

Offentlig godkjenning av studietilbud

 

 

NOKUT og Utdanningsdirektoratet er offentlige organ som tar imot, vurderer og avgjør søknader om offentlig godkjenning av ulike studietilbud. Dette kan for eksempel være tilbud om høyskolestudium, privat videregående skole, bedriftsintern eller åpen fagutdanning m.v.

 

Offentlig godkjenning av slike studietilbud medfører i noen tilfeller rett til statsstøtte, og til rett for studentene til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

 

 

 

Utdanningspartner har siden 2004 hjulpet en lang rekke virksomheter i mange ulike bransjer frem til offentlig godkjenning av studietilbud.

 

Våre prosjekter omfatter både små, spesialiserte nisjeskoler og større, landsomfattende kjeder med et bredt spekter av studietilbud for flere ulike bransjer.

 

Våre leveranser omfatter både prosjektledelse, fagplanutvikling, utvikling og levering av pedagogisk metode, leveranse av kurs og kompetanseutvikling og utvikling av og leveranse til større jobbskapningsprosjekter og AMO-kurs.

 

Prosjektenes priser og omfang varierer mye på bakgrunn av behov og forutsetninger. Kontakt oss for mer info om våre mulige bidrag mot en offentlig godkjenning av ditt studietilbud. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Noen eksempler på våre bidrag i et utvalg av prosjekter:

 • For stort utdanningskonsern:
  Web-basert undervisningssystem
 • For lokal IT-skole i Oslo:
  Etablering og initiell drift
 • For landsdekkende IT-skole:
  Produkt- og konseptutvikling
 • For landsdekkende kjede av utdanningstilbydere: Godkjenninger
 • For lokal skole under ideell paraplyorganisasjon: Omstruktureringer
 • For lokal skole i Moss:
  Godkjenninger under fagskoleloven
 • For lokal skole i Hordaland Fylkeskommune: Godkjenninger under friskoleloven
 • For landsdekkende kjede av utdanningstilbydere: Godkjenninger under fagskoleloven
 • For privat høyskole i Oslo:
  Godkjenning høyskoletilbud
 • For landsdekkende kjede av utdanningstilbydere: Godkjenninger under friskoleloven